ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI sp. z o.o. w Strzelinie

Pławna - czas na przyłączenie

Wybudowana kanalizacja sanitarna jest gotowa na przyjęcie ścieków z Państwa domów.

Szanowni Mieszkańcy Pławnej, ulic: Klonowej (od nr 5), Lipowej, Sosnowej, Jarzębinowej, Brzozowej, Cisowej, Akacjowej, Świerkowej i Strzelińskiej. Wybudowana kanalizacja sanitarna jest gotowa na przyjęcie ścieków z Państwa domów. Prosimy o przyłączenie nieruchomości do wybudowanej sieci.
 

Tryb postępowania związany z kolejnymi czynnościami podłączenia nieruchomości: 

 1. Złożenie wniosku do ZWiK o wydanie warunków przyłączenia do sieci kanalizacyjnej – formularz wniosku jest dostępny na naszej stronie internetowej: http://zwikstrzelin.pl/dokumenty-do-pobrania - wraz z planem zabudowy lub szkicem sytuacyjnym.
 2.  

 3. Plan/szkic powinien zawierać wrysowany przebieg przyłącza kanalizacyjnego. Uwaga! Nie można odprowadzać do kanalizacji ścieków z osadnika (zbiornika bezodpływowego). Należy go „ominąć”.
 4.  

 5. Na podstawie wydanych warunków przyłączenia do sieci kanalizacyjnej należy sporządzić plan sytuacyjny na kopii aktualnej mapy zasadniczej (pobranej w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Strzelinie).
 6.  

 7. Po pisemnym zawiadomieniu ZWiK, przystępujecie Państwo do budowy przyłącza kanalizacyjnego. Wykonanie przyłącza możecie Państwo zlecić dowolnemu wykonawcy lub wykonać we własnym zakresie.
 8.  

 9. Przed zasypaniem, wykonane przyłącze podlega przeglądowi technicznemu w otwartym wykopie przez pracowników ZWiK. 
 10.  

 11. Po odbiorze przyłącza, zlecacie Państwo na własny koszt geodecie wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przyłącza.
 12.  

 13. Ostatnim krokiem jest zawarcie umowy. Aby zawrzeć umowę o odprowadzenie ścieków, należy zgłosić się z wypełnionym wnioskiem do siedziby ZWiK przy ul. Brzegowej 69a w Strzelinie. Tam nasi pracownicy sfinalizują z Państwem niezbędne formalności i podpisanie umowy o odprowadzenie ścieków z Państwa nieruchomości.


W przypadku pojawienia się pytań i wątpliwości, zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem 71 79 62 908 lub w siedzibie ZWiK przy ul. Brzegowej 69a w Strzelinie.

Zapraszamy «

Aktualności

Uwaga ważny komunikat

Od czerwca zmienia się numer konta do opłat za nasze usługi. Znajdziesz go na fakturze.więcej...

Rozmawiali o modernizacji sieci

W piątek 22 kwietnia, w siedzibie ZWiK Strzelin odbyło się spotkanie w sprawie modernizacji i rozbudowy systemu sieci wodociągowej w miejscowościach Gościęcice, Gęsiniec i Kuropatnik, z udziałem Sołtysa wsi Kuropatnik Pana Adama Daniluka.więcej...

Jak zmienić wodomierz na radiowy

Istnieje już możliwość wymiany wodomierzy podliczników średnicy 15mm i 20mm (lokalowych lub wody bezpowrotnej) na wodomierze odczytywane drogą radiową.
więcej...

Wdrażamy radiowe wodomierze

Wdrażamy system zdalnego odczytu wodomierzy w nieruchomościach.
więcej...

Światowy Dzień Wody 2022

Światowy Dzień Wody 2022 poświęcony jest wodom podziemnym, a jego hasło to: „Wody podziemne – uczynnianie niewidzialnego widocznym.”więcej...