ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI sp. z o.o. w Strzelinie

Symboliczna podwyżka

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Strzelina, od 1 maja zmianie ulegną taryfy opłat za wodę i ścieki dla odbiorców na terenie gminy. Tabelę taryf zamieścimy wkrótce na naszej stronie internetowej.

Wbrew rozpowszechnianym pogłoskom zmiany są tak niewielkie, że podwyżkę można nazwać symboliczną. Wzrost ceny wody o 2 grosze za metr sześcienny dla gospodarstw domowych jest zapewne niższy niż skala inflacji, a zatem relatywnie ceny wody w gminie Strzelin obniżyły się. Co ciekawe, w większości grup odbiorców  ceny wody  zmalały ( przemysł spożywczy , pozostali odbiorcy ). Przy ogólnie rosnących kosztach utrzymania dla mieszkańców jest to informacja na pewno pozytywna.

To już kolejny rok, kiedy pomimo ogólnego wzrostu kosztów produkcji w gminie Strzelin udaje się utrzymać cenę wody na praktycznie niezmiennym poziomie. Warto zaznaczyć, że zwykłym kłamstwem jest głoszenie jakoby Strzelin miał drogą wodę. Dzięki dostępowi do Internetu w szybki i prosty sposób każdy może ustalić, że w rankingu cen wody dla 46 dolnośląskich gmin, Strzelin zajmuje miejsce 43. Oznacza to, że nasza woda należy do najtańszych na Dolnym Śląsku ! Rozpowiadający bzdury populiści liczą najwyraźniej na niedoinformowanie mieszkańców.
Oczywiście zmiany taryf obejmują także podwyżkę ceny ścieków, co jest konsekwencją realizowanego od 2010 roku projektu budowy sieci kanalizacyjnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Chociwelu. Sam fakt podwyżki dla nikogo nie jest zaskoczeniem skoro na długo przed rozpoczęciem projektu Rada Miejska przyjęła założenia kosztów tej inwestycji. Na podstawie wiarygodnych dokumentów m.in. studium wykonalności przedsięwzięcia przewidziano wzrost ceny ścieków o minimum 8 zł  za metr sześcienny w roku zakończenia przedsięwzięcia. Kwota ta była również potwierdzana na etapie realizacji przedsięwzięcia. To głównie skutek wytworzenia nowego majątku i jego bieżącej obsługi, a ceny rosną wszędzie, gdzie takie projekty zrealizowano. Nie będzie jednak tak źle, jak wówczas przewidywano. W wyniku przemyślanych oszczędności oraz znaczącego obniżenia kosztów funkcjonowania strzelińskiego ZWiK-u, cena ścieków wzrasta jedynie o około 50 groszy. Wraz z podwyżką ubiegłoroczną daje to ok. 2,50 zł, co jest kwotą zdecydowanie niższą od zakładanych 8 zł za metr sześcienny. Najważniejsze, że Strzelin realizuje unijny obowiązek rozwiązania problemu ściekowego, bo gminy, które tego nie zrobiły mogą płacić potężne kary. Koszty te poniosą przecież wszyscy mieszkańcy. Chyba oczywiste jest, że lepiej płacić za coś z czego się korzysta (praktyczny i ekologiczny efekt kanalizacji), niż płacić tyle samo nie mając niczego! Dlatego, chociaż obecnie gmina Strzelin jest w  górnej części środka listy rankingowej cen ścieków na Dolnym Śląsku, sytuacja zapewne ulegnie szybkiej zmianie. Rok 2013 będzie czasem masowego przyłączania się kolejnych odbiorców do nowej sieci. Musimy wiedzieć, że im więcej będzie odbiorców, tym bardziej opłacalne będzie to przedsięwzięcie, a w konsekwencji ceny ścieków będą spadały. Warto się zatem przyłączać.Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Strzelinie to spółka mająca zaspokajać potrzeby mieszkańców gminy w zakresie dostarczania wody oraz odbioru i oczyszczania ścieków. Wiadomo, że jej budżet stanowią przede wszystkim wpływy z opłat od Klientów, czyli mieszkańców gminy. Szczególnie ważne jest zatem oszczędne gospodarowanie majątkiem spółki oraz troska o niskie koszty działalności. To przekłada się na niższe ceny dla mieszkańców, którym przecież ZWiK ma służyć. Decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin o umorzeniu podatku od nieruchomości należnego gminie za majątek spółki, to jeden z ważniejszych elementów takich działań. Przypomnijmy, że wybudowana właśnie sieć kanalizacji i wodociągów wraz z całą infrastrukturą o niebagatelnej wartości  weszła w skład majątku ZWiK-u. Należny podatek stał się częścią kosztów (a nie zysków, jak niektórym się wydaje) i został by włączony do ceny usług. Faktycznie podatek ten zapłacili by mieszkańcy gminy Strzelin, ponosząc wszystkie koszty w cenie każdego zużytego metra sześciennego ścieków i wody.  Można więc powiedzieć, że to nie ZWiK-owi, a mieszkańcom gminy Strzelin Burmistrz umorzył podatek. Warto to zrozumieć, nie dając się omamić politycznym populistom, podobnie jak w przypadku cen wody.«

Aktualności

Uwaga ważny komunikat

Od czerwca zmienia się numer konta do opłat za nasze usługi. Znajdziesz go na fakturze.więcej...

Rozmawiali o modernizacji sieci

W piątek 22 kwietnia, w siedzibie ZWiK Strzelin odbyło się spotkanie w sprawie modernizacji i rozbudowy systemu sieci wodociągowej w miejscowościach Gościęcice, Gęsiniec i Kuropatnik, z udziałem Sołtysa wsi Kuropatnik Pana Adama Daniluka.więcej...

Jak zmienić wodomierz na radiowy

Istnieje już możliwość wymiany wodomierzy podliczników średnicy 15mm i 20mm (lokalowych lub wody bezpowrotnej) na wodomierze odczytywane drogą radiową.
więcej...

Wdrażamy radiowe wodomierze

Wdrażamy system zdalnego odczytu wodomierzy w nieruchomościach.
więcej...

Światowy Dzień Wody 2022

Światowy Dzień Wody 2022 poświęcony jest wodom podziemnym, a jego hasło to: „Wody podziemne – uczynnianie niewidzialnego widocznym.”więcej...