ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI sp. z o.o. w Strzelinie

Spotkania w sprawie przyłączy

W okresie od 20 do 28 sierpnia odbędą się spotkania z mieszkańcami Gminy w sprawie budowy przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej dofinansowanych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Strzelinie informuje, że w okresie od 20 do 28 sierpnia 2013 roku przeprowadzi serię spotkań z mieszkańcami Gminy Strzelin w sprawie budowy przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej z 45 % dotacją z  Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Budowa podłączeń do budynków realizowana będzie w miejscowościach, w których zakończyły się  prace budowlano – montażowe związane z realizacją projektu pn.: „Budowa kanalizacji w Gminie Strzelin wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Chociwelu”. Do miejscowości tych należą: Chociwel, Mikoszów, Kuropatnik, Strzegów, Szczodrowice, Biały Kościół, Gęsiniec, Pęcz, oraz miasto Strzelin (Osiedle Wschodnie, Osiedle Na Skarpie, Osiedle Parkowe, ul. Gliniana, ul. Wita Stwosza oraz część ul. Oławskiej). Budowa obejmie również Szczawin. Projekt przewiduje wybudowanie 441 szt. podłączeń budynków zaliczanych do gospodarstw domowych oraz obiektów użyteczności publicznej w układzie grawitacyjnym do nowopowstałej sieci kanalizacji sanitarnej o długości około 7851 m. Z podłączeń będzie korzystać około 2041 mieszkańców. Dzięki zbiorczemu systemowi kanalizacyjnemu dodatkowo ponad 50 tys.m3 ścieków rocznie trafi do oczyszczalni ścieków w Chociwelu.

Harmonogram spotkań

  1. Chociwel     20.08.2013  godz.17.00
  2. Pęcz - 20.08.2013, godz.19.00
  3. Kuropatnik - 21.08.2013, godz.18.00
  4. Gęsiniec - 22.08.2013, godz.17.00
  5. Biały Kościół, Szczodrowice - 22.08.2013, godz.19.00
  6. Mikoszów - 23.08.2013, godz.17.00
  7. Szczawin - 26.08.2013, godz. 17.00
  8. Strzegów - 27.08.2013, godz.17.00
  9. Strzelin - 28.08.2013,  godz.17.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Strzelin ul. Ząbkowicka 11

Celem przedsięwzięcia pn.: „Budowa podłączeń do systemu kanalizacji sanitarnej w Gminie Strzelin” jest poprawa warunków bytowych mieszkańców objętych projektem poprzez budowę podłączeń kanalizacyjnych do głównej sieci, co bezpośrednio przyczyni się do uporządkowania gospodarki ściekowej. Zwiększy się poziom ochrony wody pitnej, a tym samym zmniejszy ryzyko zachorowalności mieszkańców Gminy. Jednocześnie wzrośnie jej  atrakcyjność gospodarcza i inwestycyjna oraz wzrośnie standard życia mieszkańców.                                       «

Aktualności

Uwaga ważny komunikat

Od czerwca zmienia się numer konta do opłat za nasze usługi. Znajdziesz go na fakturze.więcej...

Rozmawiali o modernizacji sieci

W piątek 22 kwietnia, w siedzibie ZWiK Strzelin odbyło się spotkanie w sprawie modernizacji i rozbudowy systemu sieci wodociągowej w miejscowościach Gościęcice, Gęsiniec i Kuropatnik, z udziałem Sołtysa wsi Kuropatnik Pana Adama Daniluka.więcej...

Jak zmienić wodomierz na radiowy

Istnieje już możliwość wymiany wodomierzy podliczników średnicy 15mm i 20mm (lokalowych lub wody bezpowrotnej) na wodomierze odczytywane drogą radiową.
więcej...

Wdrażamy radiowe wodomierze

Wdrażamy system zdalnego odczytu wodomierzy w nieruchomościach.
więcej...

Światowy Dzień Wody 2022

Światowy Dzień Wody 2022 poświęcony jest wodom podziemnym, a jego hasło to: „Wody podziemne – uczynnianie niewidzialnego widocznym.”więcej...