ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI sp. z o.o. w Strzelinie

Inwestycja zakończona

Kolejny etap podłączeń do kanalizacji sanitarnej zakończony. Wykonano 53 podłączenia przy wsparciu finansowym NFOŚiGW we Wrocławiu.Zakończyliśmy zadanie pn. „Wykonanie podłączeń do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej w Strzelinie” realizowanego w ramach programu priorytetowego wykonania podłączeń budynków do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej

W ramach inwestycji wykonano podłączenia 53 budynków do sieci kanalizacyjnej w miejscowości Strzelin, Kuropatnik, Gęsiniec, Strzegów, Biały Kościół. Długość wykonanych podłączeń 698,84 m. Wykonawcą zadania był Zakład Instalacji Sanitarnych, c.o. i gaz Didyk Andrzej z siedzibą w Zielęcicach ul. Rzemieślnicza 12 wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych. Wartość zadania wyniosła 144 387,83 zł brutto. Okres gwarancji udzielonej przez wykonawcę wynosi 60 miesięcy. Funkcje inspektora nadzoru nad wykonywanymi robotami pełniła firma: Pracownia Projektowo-Usługowa Florsanit, Agnieszka Marks-Pękała z Wrocławia.

Zadanie zrealizowano przy wsparciu finansowym Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.  Zasady finansowania przedsięwzięcia  oraz sposób jego rozliczania zostały określone w zawartych umowach z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na dofinansowanie:

  • w formie dotacji (45% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia) umowa nr 354/D/OW/WR/2015 z dnia 18.12.2015r. na kwotę 58 856,29 zł.
  • w formie pożyczki (45% kosztów  kwalifikowanych przedsięwzięcia)umowa nr 353/P/OW/WR/2015 z 18.12.2015r. na kwotę 58 856,29 zł.
Pozostałe 10% kosztów przedsięwzięcia  jest pokrywane przez beneficjentów końcowych  tj. właścicieli podłączanych posesji.«

Aktualności

Uwaga ważny komunikat

Od czerwca zmienia się numer konta do opłat za nasze usługi. Znajdziesz go na fakturze.więcej...

Rozmawiali o modernizacji sieci

W piątek 22 kwietnia, w siedzibie ZWiK Strzelin odbyło się spotkanie w sprawie modernizacji i rozbudowy systemu sieci wodociągowej w miejscowościach Gościęcice, Gęsiniec i Kuropatnik, z udziałem Sołtysa wsi Kuropatnik Pana Adama Daniluka.więcej...

Jak zmienić wodomierz na radiowy

Istnieje już możliwość wymiany wodomierzy podliczników średnicy 15mm i 20mm (lokalowych lub wody bezpowrotnej) na wodomierze odczytywane drogą radiową.
więcej...

Wdrażamy radiowe wodomierze

Wdrażamy system zdalnego odczytu wodomierzy w nieruchomościach.
więcej...

Światowy Dzień Wody 2022

Światowy Dzień Wody 2022 poświęcony jest wodom podziemnym, a jego hasło to: „Wody podziemne – uczynnianie niewidzialnego widocznym.”więcej...