ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI sp. z o.o. w Strzelinie

Renowacja kanałów w Rynku

Rozpoczęły się prace związane z renowacją kanału sanitarnego w ciągu pieszym pierzei południowej RynkuRenowacja prowadzona jest w technologii bezwykopowej, metodą rękawa epoksydowego. Do istniejących kanałów sanitarnych od ulicy Wodnej do Floriana wprowadzony będzie rękaw epoksydowy o łącznej długości około 96 mb. Renowacja kanału polega na utworzeniu na jego wewnętrznej powierzchni wykładziny wykonanej z rury nasączonej żywicą, dopasowanej do kształtu remontowanego kanału.Utwardzona wykładzina pełni rolę zastępczego przewodu i pokryje istniejące  pęknięcia, uszczelni kanał oraz zapobiegnie infiltracji wód gruntowych oraz eksfiltracji ścieków. Kanał poddawany renowacji będzie uprzednio dokładnie oczyszczony.Przewiduje się, że prace będą trwały do 27 października br. Wykonawcą robót jest firma z terenu Oławy PHU TECH-KAN Grażyna Wojciechowska.

Jednocześnie przepraszamy za ewentualne utrudnienia wynikające z remontu i  liczymy na Państwa wyrozumiałość i cierpliwość.«

Aktualności

Uwaga ważny komunikat

Od czerwca zmienia się numer konta do opłat za nasze usługi. Znajdziesz go na fakturze.więcej...

Rozmawiali o modernizacji sieci

W piątek 22 kwietnia, w siedzibie ZWiK Strzelin odbyło się spotkanie w sprawie modernizacji i rozbudowy systemu sieci wodociągowej w miejscowościach Gościęcice, Gęsiniec i Kuropatnik, z udziałem Sołtysa wsi Kuropatnik Pana Adama Daniluka.więcej...

Jak zmienić wodomierz na radiowy

Istnieje już możliwość wymiany wodomierzy podliczników średnicy 15mm i 20mm (lokalowych lub wody bezpowrotnej) na wodomierze odczytywane drogą radiową.
więcej...

Wdrażamy radiowe wodomierze

Wdrażamy system zdalnego odczytu wodomierzy w nieruchomościach.
więcej...

Światowy Dzień Wody 2022

Światowy Dzień Wody 2022 poświęcony jest wodom podziemnym, a jego hasło to: „Wody podziemne – uczynnianie niewidzialnego widocznym.”więcej...