ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI sp. z o.o. w Strzelinie

Światowy Dzień Wody 2022

Światowy Dzień Wody 2022 poświęcony jest wodom podziemnym, a jego hasło to: „Wody podziemne – uczynnianie niewidzialnego widocznym.”Pomimo, że wody podziemne są niewidoczne, odgrywają kluczową rolę w systemie wodnym świata, a dbanie o nie musi być naszym priorytetem i nie może być przez nas zapomniane.

Prawie cała płynna słodka woda na świecie to wody podziemne. W miarę nasilania się zmian klimatu ich stan staje się coraz bardziej krytyczny.

Pamiętajmy, że zasoby wody w warstwie wodonośnej są zasilane przez wody opadowe, które przenikają przez warstwy przepuszczalne dla wody i zatrzymują się ponad warstwami nieprzepuszczalnymi. Poziom wód podziemnych zależy przede wszystkim od ilości opadów atmosferycznych, ale także od ciśnienia atmosferycznego oraz jej zużywania przez człowieka. Czystość wód może być zagrożona przez chemizację rolnictwa oraz ścieki i odpady przemysłowe.

Apelem tegorocznej edycji Światowego Dnia Wody jest odezwa o konieczności dokładnego zbadania wód podziemnych, przenalizowania i monitorowania ich. Musimy dołożyć wszelkich starań, by to co niewidoczne stało się nam dobrze znane, bo nie jesteśmy w stanie zarządzać czymś czego nie zmierzymy. 

Światowy Dzień Wody obchodzony jest 22 marca i został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją z dnia 22 grudnia 1992 roku. Święto zostało zainicjowane w czasie konferencji Szczytu Ziemi w 1992 roku (UNCED) w Rio de Janerio. 

Parafrazując słowa francuskiego pisarza i poety Antoine Marie Roger de Saint-Exupéry możemy powiedzieć, że zasobów wodnych nie odziedziczyliśmy po naszych rodzicach, ale pożyczamy je od naszych dzieci.«

Aktualności

Uwaga ważny komunikat

Od czerwca zmienia się numer konta do opłat za nasze usługi. Znajdziesz go na fakturze.więcej...

Rozmawiali o modernizacji sieci

W piątek 22 kwietnia, w siedzibie ZWiK Strzelin odbyło się spotkanie w sprawie modernizacji i rozbudowy systemu sieci wodociągowej w miejscowościach Gościęcice, Gęsiniec i Kuropatnik, z udziałem Sołtysa wsi Kuropatnik Pana Adama Daniluka.więcej...

Jak zmienić wodomierz na radiowy

Istnieje już możliwość wymiany wodomierzy podliczników średnicy 15mm i 20mm (lokalowych lub wody bezpowrotnej) na wodomierze odczytywane drogą radiową.
więcej...

Wdrażamy radiowe wodomierze

Wdrażamy system zdalnego odczytu wodomierzy w nieruchomościach.
więcej...

Światowy Dzień Wody 2022

Światowy Dzień Wody 2022 poświęcony jest wodom podziemnym, a jego hasło to: „Wody podziemne – uczynnianie niewidzialnego widocznym.”więcej...