ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI sp. z o.o. w Strzelinie

Wdrażamy radiowe wodomierze

Wdrażamy system zdalnego odczytu wodomierzy w nieruchomościach.

Idąc z duchem czasu Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. prowadzi wdrożenie szeregu rozwiązań ułatwiających mieszkańcom Gminy Strzelin korzystanie z jego usług. Są to rozwiązania zarówno związane z techniczną stroną świadczonych usług, jak również związane z obsługą klienta.Aktualnie prowadzone jest wdrożenie systemu zdalnego odczytu wodomierzy w nieruchomościach. Zapewni to znaczne ułatwienie dokonywania odczytów w nieruchomości bez konieczności obecności jej użytkownika w chwili odczytu.

Wymiany wodomierzy głównych odbywają się sukcesywnie, zgodnie z harmonogramem opartym na okresie ważności ich legalizacji. Proces wymiany wodomierzy przewidziany jest minimum do końca 2024 roku. Montowane wodomierze są fabrycznie nowe, dużej klasy dokładności pomiarowej, odporne na działanie magnesów neodymowych oraz na zanurzenie w wodzie w przypadku ich zalania.

Ponadto zastosowany system zdalnego odczytu i  kontroli wodomierzy pozwala w okresie miesięcznym na wykrycie:
- mechanicznej ingerencji w wodomierz;
- próbę użycia magnesu neodymowego w celu zafałszowania odczytu;
- całodobowego zużycia wody zazwyczaj świadczącego o awarii na wewnętrznej instalacji budynku np. cieknąca spłuczka;
- wstecznego przepływu wody związanego z niedostatecznym zabezpieczeniem przed tym zjawiskiem wewnętrznej instalacji tj. zawór zwrotny, którego zainstalowanie leży w gestii właściciela budynku;

Nadajnik radiowy działa od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00.
«

Aktualności

Uwaga ważny komunikat

Od czerwca zmienia się numer konta do opłat za nasze usługi. Znajdziesz go na fakturze.więcej...

Rozmawiali o modernizacji sieci

W piątek 22 kwietnia, w siedzibie ZWiK Strzelin odbyło się spotkanie w sprawie modernizacji i rozbudowy systemu sieci wodociągowej w miejscowościach Gościęcice, Gęsiniec i Kuropatnik, z udziałem Sołtysa wsi Kuropatnik Pana Adama Daniluka.więcej...

Jak zmienić wodomierz na radiowy

Istnieje już możliwość wymiany wodomierzy podliczników średnicy 15mm i 20mm (lokalowych lub wody bezpowrotnej) na wodomierze odczytywane drogą radiową.
więcej...

Wdrażamy radiowe wodomierze

Wdrażamy system zdalnego odczytu wodomierzy w nieruchomościach.
więcej...

Światowy Dzień Wody 2022

Światowy Dzień Wody 2022 poświęcony jest wodom podziemnym, a jego hasło to: „Wody podziemne – uczynnianie niewidzialnego widocznym.”więcej...