ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI sp. z o.o. w Strzelinie

Pełnomocnik ds. realizacji Projektu (MAO)


Uchwałą nr 25/2011 z dnia 29 listopada 2011 roku Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Strzelinie , Zarząd spółki został upowazniony do ustanowienia pełnomocnika (MAO) ds. projektu pn. Budowa kanalizacji w Gminie Strzelin wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Chociwelu, w osobie Prezesa Zarządu spółki Pana Stanisława Klimaszewskiego.

Zarząd spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Strzelinie uchwała nr 2/2011 z dnia 29 listopada 2011 roku powołał Stanisława Klimaszewskiego na Pełnomocnika ds. realizacji projektu.


MAO (ang. Measure Authorising Officer ) Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu, odpowiedzialny jest za prawidłową realizację projektu, za zarządzanie administracyjne, finansowe i techniczne oraz monitorowanie wdrażania projektu.