ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI sp. z o.o. w Strzelinie

SUW CZĘSZYCE – zaopatruje w wodę następujące miejscowości:

Częszyce, Krzepice.