ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI sp. z o.o. w Strzelinie

SUW LUDÓW POLSKI – zaopatruje w wodę następujące miejscowości:

Bierzyn, Brożec, Ludów Polski, Pławna, Trześnia, Warkocz.