ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI sp. z o.o. w Strzelinie

SUW KARSZÓW – zaopatruje w wodę następujące miejscowości:

Dobrogoszcz, Karszów, Mikoszów, Piotrowice.