ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI sp. z o.o. w Strzelinie

SUW DANKOWICE – zaopatruje w wodę następujące miejscowości:

Biały Kościół, Dankowice, Dębniki, Gębczyce, Gębice, Kazanów, Nieszkowice, Nowolesie, Skoroszowice, Szczodrowice, Wąwolnica.