ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI sp. z o.o. w Strzelinie
Poniżej znajdziecie Państwo dokumenty dotyczące przedsięwzięcia pn. "Wykonanie podłączeń budynków do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Strzelin", z udziałem dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.


1. Program priorytetowy WFOŚiGW we Wrocławiu

2. Regulamin realizacji przedsięwzięcia

3. Informacja o zakończeniu zadania