ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI sp. z o.o. w Strzelinie

Uchwałą nr 3/2022 z dnia 15 lipca 2022 roku
Zarząd Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Strzelinie
ustalił następujące ceny
usług sprzętowo – transportowych:
1.    Wywóz nieczystości ciekłych

Dla odbiorców indywidualnych:

 • cena za wywóz 1 m³ - 11,08 zł
 • dojazd 6,50 zł/km


Dla pozostałych odbiorców

 • cena za wywóz 1 m³ - 11,82 zł
 • dojazd 6,50 zł/km


Opróżnianie i wywóz ścieków innych jak bytowe:

 • cena za wywóz 1 m³ - 11,82 zł
 • dojazd 6,50 zł/km
 • dopłata za ładunek zanieczyszczeń wg indywidualnych badań i stawek odrębnych

Praca na miejscu:

 • opłata za 1 godzinę pracy/postoju - 130 zł
      dojazd - 6,50 zł/km

2. Przyjęcie ścieków z kabin sanitarnych

cena za przyjęcie 1m3 - 40 zł


*ZWiK w Strzelinie może odmówić wykonania usługi, jeśli ścieki nie spełniają wymagań określonych odrębnymi przepisami.

*dojazd wg faktycznych wskazań licznika

3.   Dowóz wody – LIAZ

 • dowóz wody za 1 m³ - 10,00 zł

 • dojazd – 6,50 zł/km

 • godzina pracy/postoju na miejscu - 130 zł

 • dojazd na terenie miasta Strzelin (ryczałt) – 75,00 zł

  Praca sprzętu przy czynnościach innych tj.: podlewanie, nawadnianie terenów, zmywanie, zraszanie dróg, placów itp. - wg. stawek jak powyżej.


4.    Czyszczenie / udrażnianie kanalizacji – KAISER

 • za czyszczenie kanalizacji (płukanie i przebijanie) – 360,00 zł/h

 • odsysanie osadów (w tym również czyszczenie kanalizacji) – 460,00 zł/h

 • dojazd – 7,80 zł/km

 • dojazd na terenie miasta Strzelin (ryczałt) – 75,00 zł


5.    STAR 742 wywrotka z HDS

 • cena za 1 godzinę pracy – 120,00 zł

 • dojazd – 6,50 zł/km

Stawka stosowana przy transporcie własnych urządzeń, sprzętu lub materiałów.


6.    CATERPILLAR  

 • koparko-ładowarka – 150 zł/h oraz dojazd 8,50 zł/km

 • młot hydrauliczny na koparce – 260 zł/h oraz dojazd 8,50 zł/km

  7.    Minikoparka - KUBOTA 
 • cena za 1 godziną pracy/postoju - 120 zł
 • dowóz za 1 km - 5,50 zł8.    Sprężarka IRMER ELSE (3m³/min) z obsługą 2 osoby

 • cena za 1 godzinę pracy z młotem pneumatycznym – 150,00 zł

       dowóz za 1 km – 5,50 zł/km


9.    Kamerowanie przewodów rurowych

 • cena za 1 mb przewodu – 10 zł (tylko w czystym kanale)

 • dowóz Fiat – 5,50 zł/km

 • przestój – 75,00 zł/h


10.    Zagęszczarka  (z obsługą 1 osoba)

 • zagęszczarka płyta 80 kg – 70,00 zł/h

 • zagęszczarka płyta 240 kg – 90,00 zł/h

 • zagęszczarka płyta 380 kg – 110,00 zł/h

 • zagęszczarka skoczek – 70,00 zł/h

 • dowóz – 5,50 zł/km


11.    Przecinarka do asfaltu/betonu

 • cena za 1 godzinę pracy – 90,00 zł

 • dowóz – 5,50 zł/km


12.    Agregat prądotwórczy 10 kW

 • cena za 1 godzinę pracy – 90,00 zł

 • dowóz – 5,50 zł/km

13.  Agregat prądotwórczy Andoria 44 kW

 • cena za godzinę pracy - 320,00 zł

 • dowóz - 5,50 zł/km


14. Zgrzewarka doczołowa i elektrooporowa

 • do ϕ 90 – 50,00 zł/zgrzew

 • ϕ 110 – 60,00 zł/zgrzew

 • ϕ 160 – 70,00 zł/zgrzew

 • ϕ 225 – 115,00 zł/zgrzew

 • ϕ 250 – 130,00 zł/zgrzew

 • dowóz – 5,50 zł/km

Przy zgrzewaniu elektrooporowym do kwoty zgrzewu należy doliczyć koszt kształtki.
Powyższy cennik obowiązuje od dnia 1 sierpnia 2022 roku.

 

Uwaga !

Do cen należy doliczyć podatek VAT.

W przypadku wykonywania usług po godzinach pracy tj. po godz. 15.00 w dni pracujące, w dniu wolne od pracy oraz święta, obowiązują stawki podwyższone o 20 % (nie dotyczy ceny wody i ścieków).


Dotychczasowa uchwała Zarządu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Strzelinie nr 4/2021 z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie cen usług sprzętowo - transportowych przestaje obowiązywać.